Colofon

De website kankerspoken.nl is een product van de Stichting Verdriet door je Hoofd.

Bestuur
• Nel Kleverlaan (voorzitter)
• Janny Salome (secretaris)
• Thijs van Vegchel (penningmeester)
• Bernard Neuhaus
• Linda Lawa
• Jetty Roedema

Grafisch Ontwerp
• Jof Neuhaus
• Anne Lammers

Technische realisatie
• Danny Timmer

Illustraties
• Jof Neuhaus
• Ien van Laanen

Fotografie
• Ting Chan

Belangenverklaring

Van de leden van Stichting Verdriet door je hoofd wordt bij de totstandkoming van producten een onbevooroordeelde weging van gegevens en inzichten verwacht, waarin alle relevante aspecten aan de orde dienen te komen en geen invalshoeken worden buitengesloten.

Leden van de Stichting vertegenwoordigen de diverse relevante disciplines en aandachtsgebieden binnen het werkveld van de psychosociale oncologie. Individuele leden dienen zich bewust te zijn van mogelijke belangenverstrengeling door relaties die zij kunnen hebben. De werkwijze van de Stichting is dusdanig dat het tot stand komen van producten een groepsverantwoordelijkheid is. Indien een van de leden potentieel belangenverstrengeling heeft bij de ontwikkeling van een product verlaat hij of zij de vergadering tijdens bespreking.

Om bovenstaande redenen vindt de Stichting het van belang dat de maatschappij volledig geïnformeerd is over mogelijke belangenverstrengeling en dat zij erop kan vertrouwen dat producten tot stand komen zonder ongewenste druk of oneigenlijke beïnvloeding van individuele personen.

Bestuurswerkzaamheden vinden onbezoldigd plaats.

Sponsors

De Stichting Verdriet door je hoofd heeft in 2009 de Goede Doelen actie van Redkiwi gewonnen. Dat eerste opzet van deze website geheel is destijds kosteloos door Redkiwi gebouwd.

rtemagicc_redkiwi_large-gif

 

De stichting is tevens dankbaar voor de ontvangen subsidies van AstraZeneca BV en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Zonder deze subsidies was het niet mogelijk geweest om het voorlichtingsmateriaal te vernieuwen en verder te distribueren onder de doelgroep.
rtemagicp_astrazeneca_large

rtemagicc_kinderpostzegels_large-gif

De uitbreiding van de website met het onderdeel 3-5 jaar is mede mogelijk gemaakt door Pink Ribbon.

rtemagicc_pink-ribbon-jpg

De ombouw van de website naar een mobiele versie is mede mogelijk gemaakt door Mariëlle Voormolen en Innerwheel.

sponsoring-mv

innerwheel_klein